top of page
Search

EzekiEL Business Review - Anlayış veya İdrak

Updated: Dec 15, 2022

Anlayış kelimesinin zihnimizde daha da zenginleştirmek için farklı dillerdeki anlamlarına da değineceğiz.

İdrak etmenin önemini eğitimlerimizde sık sık bahsediyoruz. Aslında idrak Türkçe anlamanın karşılığı olan bir kelimedir. Lakin Arapça dil yapısından dolayı bazı kelimelerin anlam ve mana zenginliği çok fazladır. O sebeple atalarımız Türkçeye bu şekilde kelimeleri transfer ederek zenginleştirme yoluna gitmişlerdir. İdrak "ulaşma, varma, anlama, anlayış" demektir. Drk kökünden türer. Bu kökten türeyen darak "ulaşım, varma, bir şeyin dip noktası" anlamına gelir. Arapça'da daraka ise "merdivenin alt basamağı, bir şeyin dip noktası" demektir. İşin ilginç tarafı İbranice Derek "yol, patika", darak ise "yürüme, ayak basma, adımlama" demektir. Anlayış kelimesinin İngilizce karşılığı da understand'dir. Under-stand olarak iki kelimeden türemiştir. Under "altında" stand ise "bulunmak, durmak" anlamına gelir. Yani anlayışta bir derinlik, bir altta olma kısmı vardır.

Ve idrak kelimesi için anlayış ve derinliği birçok kelimede izah eden en kapsamlı kelimedir diyebiliriz. Çünkü işin içinde sadece izah yapmıyor, bize formülde veriyor. Onun için biz bu kelimeyi kullanmayı daha çok tercih ediyoruz. Tabiata baktığımız zaman bir görünen tarafının olduğu, birde görünmeyen tarafının olduğunu görüyoruz. Tıpkı insanın yapısı gibi. Gövde, dallar, meyve ve çiçekler gözüken tarafta. Kökler ise toprağın altında görünmeyen kısımda. Lakin görünen kısmın kudretli, güzelliği ve eserleri toprağın altında olan köklerde yatmaktadır. Kökler ne kadar derine inip toprakta kök saldı ise, gövde ve ağacın meyveleri de bir o kadar büyük ve verimli olur. İnsanın biz hep gözüken tarafına bakıp şeklini değiştirmesini istiyoruz. Davranışlarını, alışkanlıklarını, huylarını, inançlarını, çalışmalarını belli tavsiyelerle müdehale ediyoruz. Halbuki derekeye yani beynin yapısındaki derine inmiş yollara baksak veya o yolları kurmanın peşinde koşsak daha etkili sonuç alırız. Çünkü bir insanın beyin yapısı ne ise, dışarıya çıkanda odur. Dışarıyı değiştirmek istiyorsak en önce içeriyi değiştirmeliyiz. Sora zaten gerisi kendiliğinden gelir. EzekiEL Etimoloji Kulübü

13 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page