top of page
Search

EzekiEL Business Review - 21. Yüzyılda Becerilerin Öğretilmesi ve Ölçülmesi

Updated: Dec 15, 2022

İçinde bulunduğumuz yüzyıl 21. y.y. yani akıllı aletlerin ve yapay zekaların hayatımızda ilişkili olduğu bir zaman. Bu zamanda eğer geleceği doğru okuyamazsak büyük kayıplar yaşarız.

Ne gibi?

İlişki-Çelişki-Çatışkı üçleminde uzlaşı kültürüne gelmeyi bilmek gerekir. Burada en önemli basamaklardan birisi çatışkı basamağıdır. Bu basamakta eskiye takılmayı ve değişmemeyi tercih ettiğimiz an elimizdeki birçok şeyi kaybetmeyi de göze almış oluruz. Kaybetmemek için bu yüzyılı iyi okumalıyız.


8 ülke ve farklı üniversiteden uzmanların katıldığı "21. y.y.'da becerilerin öğretilmesi ve ölçülmesi" adlı bir araştırmada 4 ana çerçeve oluşmuş. Bu 4 ana çerçeve ile odaklanmamız gereken alanlar tespit edilmiş.

1-Düşünme Biçimleri

2- Çalışma Biçimleri

3- Çalışma Araçları

4- Beraber Yaşama Kültürü

1-Düşünme Biçimleri Aslında bu bizim tanımıza göre "vizyon"u ifade eder. Vizyon sadece yakın veya uzakta olanı görmek demek değildir. O görülerden gelen verileri doğru okuyup, analiz edip, çözümlerde kullanma becerileridir aynı zamanda. Bu noktaların gerçekleşmesi içinde düşünme biçimleri denilen akıl yollarının kurulması gerekir. Bizler özellikle bu vizyonu esas alarak yola koyulduk. Düşünme biçimlerinde okuryazarlık, analtitk beceriler, ön beyin lobunun geliştirilmesi, muhakeme edebilme yetenekleri vardır. 2- Çalışma Biçimleri Çalışma ve meslek seçimleri önümüzdeki yıllarda sürekli değişim gösterecek alanların başında gelecektir. Farklı alanlarda uzmanlıkların birleşeceği bir dönem başlamıştır. Artık tek bir alanla işler yapılmakta zorlanılacaktır. Ayrıca iletişim ve iş birliği de önemli hale gelmiştir. 3- Çalışma Araçları Teknoloji aletlerin giderek hayatımıza girmesiyle akıllı araçlar, akıllı cihazlar, akıllı şehirler birbirleriyle senkronize olarak hizmet verecektir. Bilgi-işlem okur yazarlığı artacaktır. Bilgi işleme kim ne kadar yatırım yaparsa en büyük kaymağı da onlar yiyecektir. 4- Beraber Yaşama Kültürü Zamanımızda hem şehirlerin kozmopolit haline gelmesi hem de dünyanın global bir şehir haline dönüşmesiyle farklılıklarda bir arada yaşanmaya mecbur kaldı. Onlarca farklı kültürler, inançlar, kişilikler vatandaşlık görevlerini yerine getirmeyi öğrenme ihtiyacı hissetti. Başta saygı olmak üzere birçok soyut değer artık okullarda ilk olarak öğretilmesi gereken konuların başında gelmeye başlandı. Tanımadığınla beraber yaşamak, çalışmak, ilişki düzeyini korumak ve yönetmek bir alan haline geldi. Ülkeler ve şirketler bu sorunu başlarda önemsemedi. Lakin iş üretimden çatışmaya, çekişmelerden verimsizliklere kadar birçok çarkın dönmesini etkilediği için büyük problem olarak listenin başlarına koymak zorunda kaldı. Ya da ülkemizde yakında koymak zorunda kalacak. İşte bu 4 madde ile çağımızı yakından tanıyıp stratejimizi belirlemede büyük bir adım atmış olabiliriz.

Zeki Uyar

12 views0 comments

댓글


bottom of page