top of page
zeki uyar inovasyon..jpg

Creating a Model in Innovation

Initiates Innovation at its Core

Innovation does not mean doing or creating something all of a sudden. Innovation is to think differently from what everyone thinks and to bring together what comes from within, what belongs to you, with the needs in the market. Innovation is another name for connecting the old with the new. We summarise this topic very well in our company trainings.

Model Building Training in Innovation

For All Institutions and Companies

Subject Headings

-Recognising the Brain and Network

-How Network Works

-How Man Thinks

-Recognising the Thinking Mechanism

-What is Innovation

-Relationship between Innovation and Inspiration

-How Inspiration Comes

-Innovation and Creativity

-Developing a Strategy for Innovation

-Mapping the Business Development Process

-Innovation and Need

-Innovation and Facilitation

-Innovation and Philosophy Building

-Innovation Models in the World

Aim of the TrainingAim of the Training

-Every organism living in a changing world has to catch up with innovation. Too much innovation and too much insistence on the old brings failure and loss. Establishing a balanced innovation process is a real skill. It is very easy to acquire this ability with core knowledge and practices. We are 100% convinced that in this short training course we will give you the ability to innovate. Let us visit you and explain our purpose in more detail.

Training Details

Our trainer Zeki Uyar has been working for EzekiEL Academy since 2014. He conducts company trainings by going to the centre and working areas of the companies he works with. The only condition is to come 1 week before the training starts and identify the problems and needs of the employees on site. Afterwards, the training is held in the meeting room with practical examples. And reports are delivered to senior participants - on request.

zeki uyar ve duygular.png

Duyguları Yönetme Strateji Geliştirme

Yöneticide olması gereken ilk yetenek ne olmalıdır?

Bizce cevabı: Duyguları yönetebilme yetisinin bireyde oturmuş olması gereğidir.

Duygularımızı tanımayı ister misiniz?

Sizce duygular insanın vücudunun neresindedir?

Duygular kontrol etmek önemlidir. Peki nasıl yapılacağını biliyor muyuz?


Yönetici olmanın %51'inin için duyguları yönetebilme olduğunu anlayacaksınız. 


Şirket eğitimlerimizde bu konuyu çok iyi özetliyoruz.

Duyguları Yönetme Strateji Geliştirme Eğitimi

Tüm Kurum ve Şirketler İçin

4 Hafta + 2 Gün Şirket Ziyareti (Bilgi Toplamak İçin)

Konu Başlıkları

-Duygu Nedir?
-Duygular Nereden Gelir?
-6 Temel Duygu
-5 Temel Duyu
-İçgüdü
-Haddi Aşma
-Edep Kavramı
-His, Heva ve Heves
-Vicdanın İçindeki Duygular
-Beyin ve Duygu İlişkisi

Toplamda 14 Saat + 2 Gün Şirketi Tanıma + Öneri Raporu Hazırlama

Eğitimin Amacı

İnsan kendisinin mekanik değil duygusal bir varlık olduğunu bilir. Her düşünce ve eyleminde duygularının devrede olduğunun da farkındadır. Ve bu duygularının terbiye edilmesinin de bilincindedir. Lakin bu terbiyenin nasıl olacağından herkes emin değildir. Bu eğitimle katılımcı, duygularının nerede ve nasıl bir şekilde açığa çıktığını, kişinin iradesine nasıl müdahil olduğunu, duygularının varlık amacındaki yerini ve nasıl doğru yönde kullanılacağını öğrenmiş olacak.

Resmi Fatura Düzenlenir

Eğitim Detayları

Eğitmenimiz Zeki Uyar 2014'den beri EzekiEL Akademi şirketi adına çalışmaktadır. Şirket eğitimlerini çalıştığı şirketlerin bulundukları merkeze ve çalışma alanlarına giderek yapmaktadır. Tek şartı eğitimlere başlamadan 1 hafta önce gelip çalışanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını birebir yerinde tespit etme. Sonrasında ise eğitim uygulamalı örneklerle toplantı salonunda gerçekleştirilir. Ve üst düzey katılımcılara -talebe göre- raporlar teslim edilir.

zeki uyar ve 10 bin saat.jpg

10.000 Saat Kuralı

Hayat bir yol ve o yolda seyahat eden bir insan. 

Engeller ve bu engelleri aşması için gerekli olan bir uyarılma.   

Sihirli bir dokunuş.

Ve aydınlanan bir gönül.

Hayatın kısa formülünün olduğu bu programda,
çalışmak
kaç saat emek
başarılı olmak
ödül
zemini hazırlamak
kültürler
milletler
yaşanılan bu asır
kader
hedefe gitme
hedefleri tutturma
sadakat: fedakarlık ve söylenilenin aynısını yapmak
inanç: kişisel inanç ile olumlu düşünme
terbiye ve imtihan
engelleri aşma
fizik ve metafizik vizyonu dengeleme
insani değerler
ve 
vicdanı kullanma 
gibi kavramları işleyerek "her şey mümkün" dedik. İngilizce "anything is possible" kavramından yola çıkarak bu programı hazırladık. Zaten bu konuları bizler bağımsız bir şekilde belli eğitimlerde işliyorduk. Şimdi ise bir sertifika verilecek şekilde çerçevesini çizdik. Şirket eğitimlerimizde bu konuyu çok iyi özetliyoruz. 
İnşallah hayırlı olur.

10.000 Saat Kuralı Eğitimi

Tüm Kurum ve Şirketler İçin

1 Hafta + 2 Gün Şirket Ziyareti (Bilgi Toplamak İçin)

Konu Başlıkları

-10.000 saat kuralını birde bizden dinleyin 
-Başarı Yolunda Çalışmak
-Okçuluk ve Hedef
-Fedakarlık ve Başarı
-Motivasyon
-İnanç ve Terbiye
-Sabırlı ve Verimli Çalışma
-Tecrübeleri Değerlendirme

Toplamda 6 Saat + 2 Gün Şirketi Tanıma + Öneri Raporu Hazırlama

Eğitimin Amacı

Hafta sonu eğlencesi havasında olan bu altyapı eğitimi ile bireyde bir yol haritası çizmek.

Bu haritanın oluşması başarı ve çalışma mantığını anlamak.

Hedefe birden ve hızlı gitmek.

Doğruluk ve sadakatın DNA’mıza ilmek ilmek işlenmesi.

Motivasyonun lezzetini tatmak ve her daim kullanmak.

Ve bütün bu kavramların açığa çıkmasına sağlayan inancı sağlamlaştırmak.

Resmi Fatura Düzenlenir

Eğitim Detayları

Eğitmenimiz Zeki Uyar 2014'den beri EzekiEL Akademi şirketi adına çalışmaktadır. Şirket eğitimlerini çalıştığı şirketlerin bulundukları merkeze ve çalışma alanlarına giderek yapmaktadır. Tek şartı eğitimlere başlamadan 1 hafta önce gelip çalışanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını birebir yerinde tespit etme. Sonrasında ise eğitim uygulamalı örneklerle toplantı salonunda gerçekleştirilir. Ve üst düzey katılımcılara -talebe göre- raporlar teslim edilir.

zeki uyar ve beyin dersleri.jpg

Beynin Organik Yapısını Tanıma

Beni vizyoner koç ve eğitmen yapan bir bilim dalına ilgi duymaya sizleri de davet ediyorum.

2008 yılından beri "sinir bilimi"ni takip ediyorum. Çok eğlenceli ve faydalı bir bilim dalıdır. Bir et parçasının neredeyse her şeyi içine sığdırdığı bir gizemli kutu olan beyin, herkesin mutlaka öğrenmesi gereken bir alandır. Nasıl düşünüyoruz, nasıl öğreniyoruz, nasıl hatırlıyoruz, duygular, teknik bilgiler, anlayış, akıl, mantık her şey burada... Bizim beyin derslerinden sonra özellikle organik düzen ile beynin çalışmasını çok iyi anlayacaksınız.

Beynin Organik Yapısını Tanıma Eğitimi

Tüm Kurum ve Şirketler İçin

1 Hafta + 2 Gün Şirket Ziyareti (Bilgi Toplamak İçin)

Konu Başlıkları

-Beyin Nasıl Çalışır?

-Organik Düzen Nedir?

-Nöronları Tanıma

-Mindmap (Zihin Haritası) Tekniği

-İnsan Nasıl Düşünür?

-Network

-Modelleme

-Yol ve Sistem

-Analitik Düşünme

-Beynimizin Kullanma Verimini Arttırma

Toplamda 6 Saat + 2 Gün Şirketi Tanıma + Öneri Raporu Hazırlama

Eğitimin Amacı

Hafta sonu eğlencesi havasında olan bu altyapı eğitimi ile bireyde bir yol haritası çizmek.
Bu haritanın oluşması başarı ve çalışma mantığını anlamak.
Hedefe birden ve hızlı gitmek.
Beynimizin Sırlarını keşfetmek.
Motivasyonun lezzetini tatmak ve her daim kullanmak.
Organik düzen dediğimiz kainatın işletim sisteminin beyin ile aynı şekilde çalıştığını görmek.

Resmi Fatura Düzenlenir

Eğitim Detayları

Eğitmenimiz Zeki Uyar 2014'den beri EzekiEL Akademi şirketi adına çalışmaktadır. Şirket eğitimlerini çalıştığı şirketlerin bulundukları merkeze ve çalışma alanlarına giderek yapmaktadır. Tek şartı eğitimlere başlamadan 1 hafta önce gelip çalışanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını birebir yerinde tespit etme. Sonrasında ise eğitim uygulamalı örneklerle toplantı salonunda gerçekleştirilir. Ve üst düzey katılımcılara -talebe göre- raporlar teslim edilir.

vizyoner zeki uyar.png

Mesleki Kalite ve Aşk

Kişi ne iş yaparsa yapsın, vizyonunu değiştirirse o işini sever hatta aşık olur. 

2008 yılından beri "sinir bilimi"ni takip ediyorum. Çok eğlenceli ve faydalı bir bilim dalıdır. Bir et parçasının neredeyse her şeyi içine sığdırdığı bir gizemli kutu olan beyin, herkesin mutlaka öğrenmesi gereken bir alandır. Nasıl düşünüyoruz, nasıl öğreniyoruz, nasıl hatırlıyoruz, duygular, teknik bilgiler, anlayış, akıl, mantık her şey burada... Bizim beyin derslerinden sonra özellikle organik düzen ile beynin çalışmasını çok iyi anlayacaksınız.

Mesleki Kalite ve Aşk Eğitimi

Tüm Kurum ve Şirketler İçin

1 Hafta + 2 Gün Şirket Ziyareti (Bilgi Toplamak İçin)

Konu Başlıkları

-Beyin Nasıl Çalışır?

-Organik Düzen Nedir?

-Nöronları Tanıma

-Mindmap (Zihin Haritası) Tekniği

-İnsan Nasıl Düşünür?

-Network

-Modelleme

-Yol ve Sistem

-Analitik Düşünme

-Beynimizin Kullanma Verimini Arttırma

Toplamda 6 Saat + 2 Gün Şirketi Tanıma + Öneri Raporu Hazırlama

Eğitimin Amacı

Hafta sonu eğlencesi havasında olan bu altyapı eğitimi ile bireyde bir yol haritası çizmek.
Bu haritanın oluşması başarı ve çalışma mantığını anlamak.
Hedefe birden ve hızlı gitmek.
Beynimizin Sırlarını keşfetmek.
Motivasyonun lezzetini tatmak ve her daim kullanmak.
Organik düzen dediğimiz kainatın işletim sisteminin beyin ile aynı şekilde çalıştığını görmek.

Resmi Fatura Düzenlenir

Eğitim Detayları

Eğitmenimiz Zeki Uyar 2014'den beri EzekiEL Akademi şirketi adına çalışmaktadır. Şirket eğitimlerini çalıştığı şirketlerin bulundukları merkeze ve çalışma alanlarına giderek yapmaktadır. Tek şartı eğitimlere başlamadan 1 hafta önce gelip çalışanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını birebir yerinde tespit etme. Sonrasında ise eğitim uygulamalı örneklerle toplantı salonunda gerçekleştirilir. Ve üst düzey katılımcılara -talebe göre- raporlar teslim edilir.

zeki uyar analitik düşünme eğitimi.p

Analitik Düşünebilme Özelliği

"Sapla samanı birbirinden ayırabilme yeteneğidir"

Vizyoner eğitimenlik ve danışmanlık hizmetinde bu eğitim belki de en çok övündüğümüz eğitimdir. Çok kısa zamanda bireye başarılı bir düşünme modelini öğretiyor.

Analitik Düşünebilme Özelliği Eğitimi

Tüm Kurum ve Şirketler İçin

1 Hafta + 2 Gün Şirket Ziyareti (Bilgi Toplamak İçin)

Konu Başlıkları

-Analitik Düşünme Nedir?

-Beynin Ön Lobu ve Analitik Düşünme

-Problem Çözme Becerisi

-Muhakeme Nedir?

-Beyinde Zaman Kavramı

-Stres ve Zorluk İlişkisi

-Analitik Düşünme Nasıl Sağlanır?

-Analitik Düşünmenin Avantajları 

-Akıl ve Duyguların Dengelenmesi

-Başarıya Giden Yol

Toplamda 8 Saat + 2 Gün Şirketi Tanıma + Öneri Raporu Hazırlama

Eğitimin Amacı

Hayatın bir temsilini resmetsek, bir tabaktaki spagetti makarna gibidir diyebiliriz. Yani problemler yumağının iç içe geçmiş halinin yansımasıdır. Bu problemleri yani düğümleri çözmek başarının anahtarıdır. O anahtarda analitik düşünme özelliğidir. Gelişen ya da vuku bulun olayları ayrıştırabilmek, her şeyi yerli yerinde görüp anlamlandırabilmek analitik düşünme ile gerçekleşir. İşte bu eğitimde biz katılımcılarımıza bu düşüncenin nasıl zihinde kurulur, altyapısını inşa ediyoruz.

Resmi Fatura Düzenlenir

Eğitim Detayları

Eğitmenimiz Zeki Uyar 2014'den beri EzekiEL Akademi şirketi adına çalışmaktadır. Şirket eğitimlerini çalıştığı şirketlerin bulundukları merkeze ve çalışma alanlarına giderek yapmaktadır. Tek şartı eğitimlere başlamadan 1 hafta önce gelip çalışanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını birebir yerinde tespit etme. Sonrasında ise eğitim uygulamalı örneklerle toplantı salonunda gerçekleştirilir. Ve üst düzey katılımcılara -talebe göre- raporlar teslim edilir.

zeki uyar vizyoner yetenek .jpg

Motivasyon

Seni iten gücü verimli kullanman gerek

Motivasyon konusu bugüne kadar verdiğimiz eğitimler içerisinde en akademik eğitimdir. Ve kısa zamanda tesir etme kapasitesi vardır.

Motivasyon Eğitimi

Tüm Kurum ve Şirketler İçin

1 Hafta + 2 Gün Şirket Ziyareti (Bilgi Toplamak İçin)

Konu Başlıkları

Motivasyon Nedir?

Motivasyonun Bize Faydaları Nelerdir?

Motivasyon Nerelerde Karşımıza Çıkar?

Motivasyon Çeşitleri

Güdü

Enerjimizi Nasıl Harcıyoruz?

Duyguları Kontrol Etme

Pes Etme veya Sebat Etme

Başarı ve Motivasyon İlişkisi

İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Toplamda 4 Saat + 2 Gün Şirketi Tanıma + Öneri Raporu Hazırlama

Eğitimin Amacı

İnsan ister işyerinde çalışırken isterse de özel hayatında yaşarken sürekli motive ile hareket eder. Eğer bir işe motivasyonu yok ise, o işe asla başlamaz veya o işi devam ettirmez. O sebeple başarı için motivasyon olmazsa olmaz kanunlardan bir tanesidir. Eğer kişi kendisinin ve çevresindekilerin motivasyonunu bilmez ise çok basit duygusal hataları yapmaz zorunda kalır. İşte o zaman yıllarca kazanılmış olan kariyer, para, emek ve zaman bir kararla tehlikeye girer. Amacımız danışanlarımıza pir pire için yorgan yaktırmamak, küçük bir olumsuzluk için pes ettirmemek ya da yıllarca motive olamadığı konulardaki ertelemelerin önüne geçmektir.

Resmi Fatura Düzenlenir

Eğitim Detayları

Eğitmenimiz Zeki Uyar 2014'den beri EzekiEL Akademi şirketi adına çalışmaktadır. Şirket eğitimlerini çalıştığı şirketlerin bulundukları merkeze ve çalışma alanlarına giderek yapmaktadır. Tek şartı eğitimlere başlamadan 1 hafta önce gelip çalışanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını birebir yerinde tespit etme. Sonrasında ise eğitim uygulamalı örneklerle toplantı salonunda gerçekleştirilir. Ve üst düzey katılımcılara -talebe göre- raporlar teslim edilir.

zeki uyar-yaşam koçu .jpg

Stres Yönetimi

Modern dünyanın ve şehir düzeninin yıkıcı bir hastalığı

İnsan stres ile hemen harekete geçen bir varlıktır. Lakin bu stresin ortaya çıkması ihtiyaç halinde ve kaybolması birden olmalıdır. Eğer stress sık sık oluyor ve uzun sürüyor ise, o zaman beyne ve vücuda zarar veren problemler baş gösterir.

Stress Yönetimi Eğitimi

Tüm Kurum ve Şirketler İçin

1 Hafta + 2 Gün Şirket Ziyareti (Bilgi Toplamak İçin)

Konu Başlıkları

Stres Nedir?

Stres Neden Var?

Stres Yönetimi Nedir?

Stresle Başa Çıkma Nasıl Sağlanır?

Stresin Kaynağı

Beyin ve Stres İlişkisi

Stres ve Hormonlar

Stres ve Motivasyon

Stresin Faydaları

Stresin Zararları

Dengeyi Kurmayı Öğren

Şehir Hayatı

Toplamda  Saat + 2 Gün Şirketi Tanıma + Öneri Raporu Hazırlama

Eğitimin Amacı

Stres doğal hayatta hayatta kalmak ve tehlike durumlarında ortaya çıkan bir durumdur. Modern dünyanın şehirlerinde ise sürekli ortaya çıkar. Bu sebeple kavgalar, huzursuzluklar, memnuniyetsizlikler ve negatif düşünceler peşimizi hiç bırakmaz. Ve stresten kötü etkilenerek sürekli başarısızlığa götürecek düşüncelerde bulunuruz, kararlar alırız. İşte bu düşünce ve kararlarımızı stresten arındırmak bizim ana amaçlarımızdan bir tanesidir.

Resmi Fatura Düzenlenir

Eğitim Detayları

Eğitmenimiz Zeki Uyar 2014'den beri EzekiEL Akademi şirketi adına çalışmaktadır. Şirket eğitimlerini çalıştığı şirketlerin bulundukları merkeze ve çalışma alanlarına giderek yapmaktadır. Tek şartı eğitimlere başlamadan 1 hafta önce gelip çalışanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını birebir yerinde tespit etme. Sonrasında ise eğitim uygulamalı örneklerle toplantı salonunda gerçekleştirilir. Ve üst düzey katılımcılara -talebe göre- raporlar teslim edilir.

zeki_uyar_ve_iletişim.jpeg

İletişim Becerisi

“Bugünkü kavgaların belki de en büyük sebebi iletişimi doğru kullanamıyor olmamızdandır.”

İletişim insanları birbiriyle bağlayan ve gözle görülmeyen bir sistemin adıdır. Ortada gizli kablolar var. Ve bu kablolardan akan bir veri silsilesi söz konusu. Kim bu gözle görülmeyen düzeneği kullanırsa, her türlü alandaki başarı ve kalitesini arttırır. 

İletişim Becerisi Eğitimi

Tüm Kurum ve Şirketler İçin

1 Hafta + 2 Gün Şirket Ziyareti (Bilgi Toplamak İçin)

Konu Başlıkları

?

Toplamda  Saat + 2 Gün Şirketi Tanıma + Öneri Raporu Hazırlama

Eğitimin Amacı

Bugüne kadar kendi hayatımızdaki tecrübeler ile dışarıdan aldığımız gözlemlere dayalı verileri yan yana kıyasladığımızda iletişimin çok önemli bir beceri olduğunu ve herkes tarafından bilinen bir kavram olduğunu gördük. Lakin çok önemli olmasına ve bilinmesine rağmen uygulamada çok zorluklarla karşılaşıldığını da anladık. Zaten amacımız bir eğitimi yapıyor gibi yapmak olmadığından, biz bu soruna nasıl çare bulabiliri diye yıllarca kafa yorduk. Önce kendi hayatımızda bu uygulamayı yapmayı denedik. Sonra da belli başarıları elde edince sistematik olarak formüllerle katılımcılarımıza aktarmayı başardık. Ve çok şükür başarılı da olduk. Eğitimimize ciddiye alan herkesin iletişim becerilerinin ardığını gördük. İşte, evde ve sosyal hayatta ve hatta kendi iç konuşmalarımızda doğru bilgi akışının sağlanmasının hayatı nasıl keyifli ve lezzetli bir hale getirdiğini gördük.

Resmi Fatura Düzenlenir

Eğitim Detayları

Eğitmenimiz Zeki Uyar 2014'den beri EzekiEL Akademi şirketi adına çalışmaktadır. Şirket eğitimlerini çalıştığı şirketlerin bulundukları merkeze ve çalışma alanlarına giderek yapmaktadır. Tek şartı eğitimlere başlamadan 1 hafta önce gelip çalışanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını birebir yerinde tespit etme. Sonrasında ise eğitim uygulamalı örneklerle toplantı salonunda gerçekleştirilir. Ve üst düzey katılımcılara -talebe göre- raporlar teslim edilir.

zeki uyar-yaşam koçu .jpg

Mindfulness Eğitimi 

“bilinçli farkındalık ve anı yaşama sanatı”

Mindfulness Eğitimi 

Tüm Kurum ve Şirketler İçin

1 Hafta + 2 Gün Şirket Ziyareti (Bilgi Toplamak İçin)

Konu Başlıkları

-Dikkat nedir

-Dikkatimizi Neye Göre Belirleriz

-Hayali Tanıma

-Düşünceyi Tanıma

-Zihin Yapısını Tanıma

-Akıl ve Kalp İlişkisi

-Güvende Kalma Hissi

-Ulvi Gaye Hedefi

-Anlam ve Yorumlama

-Zihinsel Huzuru Tanıma

Toplamda  Saat + 2 Gün Şirketi Tanıma + Öneri Raporu Hazırlama

Eğitimin Amacı

İnsan hayal ve düşüncelerle ya geçmişte takılır ya da geleceğe seyahat eder. Anı yaşamayı bir türlü gerçekleştiremez. Anı yaşama da gerçekleşmeyince işte verimlilik, öğrenme anında odaklanamama, yapılan hataları tekrar tekrar yaşama, bir bağımlılığa yakalanma kısacası hayattan lezzet ve keyif alma gerçekleşmez. Bu durum ilerlerse yaşam sıkıntılar ile çekilmez hale gelir. Mindfulness (bilinçli farkındalık) ile anı yaşama sanatını öğrenince yukarıda saydığımız tüm problemlerle korkusuzca başa çıkmayı denemeye başlıyoruz. Anı yakalama dediğimiz şey, bir kereliğine elde edilip korunan bir seviye değildir. Sürekli mücadele ile, yılmadan hatta keyif alarak o zihinsel seviyeye gelmeyi kendi kendimize becerebilme yeteceğidir. Bu eğitim ile katılımcı bu farkındalığı kendisinde inşa edebiliyor. 

Resmi Fatura Düzenlenir

Eğitim Detayları

Eğitmenimiz Zeki Uyar 2014'den beri EzekiEL Akademi şirketi adına çalışmaktadır. Şirket eğitimlerini çalıştığı şirketlerin bulundukları merkeze ve çalışma alanlarına giderek yapmaktadır. Tek şartı eğitimlere başlamadan 1 hafta önce gelip çalışanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını birebir yerinde tespit etme. Sonrasında ise eğitim uygulamalı örneklerle toplantı salonunda gerçekleştirilir. Ve üst düzey katılımcılara -talebe göre- raporlar teslim edilir.

zeki uyar-yaşam koçu .jpg

Yalın Yöneticilik

?

?

Yalın Yöneticilik Eğitimi

Tüm Kurum ve Şirketler İçin

1 Hafta + 2 Gün Şirket Ziyareti (Bilgi Toplamak İçin)

Konu Başlıkları

?

Toplamda  Saat + 2 Gün Şirketi Tanıma + Öneri Raporu Hazırlama

Eğitimin Amacı

?

Resmi Fatura Düzenlenir

Eğitim Detayları

Eğitmenimiz Zeki Uyar 2014'den beri EzekiEL Akademi şirketi adına çalışmaktadır. Şirket eğitimlerini çalıştığı şirketlerin bulundukları merkeze ve çalışma alanlarına giderek yapmaktadır. Tek şartı eğitimlere başlamadan 1 hafta önce gelip çalışanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını birebir yerinde tespit etme. Sonrasında ise eğitim uygulamalı örneklerle toplantı salonunda gerçekleştirilir. Ve üst düzey katılımcılara -talebe göre- raporlar teslim edilir.

bottom of page